Dokumenty k projektom

Dokumenty:

Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky
Čiastková štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj Služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
PRÍLOHA 1 – OPIS PROJEKTU

Užitočné linky:

1. www.opis.gov.sk
2. www.nsrr.sk
3. www.informatizacia.sk

Dátum vytvorenia: 5. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 1. 2016