JUDr. Peter Brňák

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

Fotografia

Narodil sa 11. februára 1959 v Námestove.

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1982.

Po absolvovaní praxe justičného čakateľa sa stal sudcom Okresného súdu Bratislava 4 a neskôr Okresného súdu Bratislava 5. Od roku 1989 bol sudcom Mestského súdu Bratislava. V rokoch 1990 až 2002 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Pôsobil v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, dvakrát bol jeho predsedom i podpredsedom. V rokoch 2002 − 2003 pracoval na Najvyššom súde Slovenskej republiky a v roku 2002 sa stal členom Súdnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2003 − 2004 bol sudcom Krajského súdu v Bratislave. Od roku 2004 pôsobil ako sudca občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 16. februára 2007.

 

 

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 2. 2019