JUDr. Rudolf Tkáčik

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

FotografiaNarodil sa 14. decembra 1953 v Orkucanoch, okres Sabinov.
 

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1977. V rokoch 1978 – 1986 pracoval ako podnikový právnik. V rokoch 1987 – 1990 pôsobil  na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky na legislatívnom útvare najprv ako odborný referent, neskôr ako vedúci oddelenia.

V rokoch 1990 začal pracovať na legislatívnom odbore Úradu vlády Slovenskej republiky, v rokoch  1991 − 1992 bol jeho riaditeľom. V období rokov 1993 až 2002 pôsobil ako komerčný právnik, od roku 2003 vykonával advokátsku prax.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 16. februára 2007.

 

 

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 2. 2019