JUDr. Sergej Kohut

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

FotografiaNarodil sa 22. marca 1940 v Užhorode.
 

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1962, titul doktora práv mu bol udelený v roku 1968. Po ukončení štúdia nastúpil na Okresný súd Prešov ako čakateľ. V roku 1964 nastúpil na Okresný súd  Banská Bystrica a po absolvovaní justičných skúšok sa stal sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici. Pre údajnú politickú nespoľahlivosť musel odtiaľ odísť. Od roku 1970 pôsobil ako advokát vo Zvolene, odkiaľ musel taktiež z politických dôvodov odísť. V roku 1975 bol perzekuovaný. V rokoch 1981 – 1990 pracoval ako podnikový právnik. V roku 1990 bol rehabilitovaný a nastúpil ako sudca na Krajský súd v Banskej Bystrici. Neskôr sa stal námestníkom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V jeseni 1992 bol zvolený za sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde pôsobil až do februára 2007 na úseku správneho práva ako sudca. V roku 1994 bol uvoľnený na výkon funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Na Najvyššom súde Slovenskej republiky pôsobil ako predseda senátu a 7 rokov ako predseda správneho kolégia.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 16. februára 2007.

Publikačná činnosť - výber
Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 2. 2019