JUDr. Marianna Mochnáčová, PhD., LL.M.

sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

FotografiaNarodila sa 29. novembra 1959 v Košiciach.
 

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila
v roku 1983. V roku 1983 vykonala rigoróznu skúšku a získala titul JUDr. V rokoch 1989 – 1991 absolvovala postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium ukončila dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce v roku 2009. V roku 2016 si rozšírila vzdelanie a získala titul Master of Laws.

Po ukončení štúdia pracovala ako právnička v podnikovej sfére a štátnej správe. Od roku 1993 až
do roku 2001 pôsobila na Ústavnom súde Slovenskej republiky najprv ako riaditeľka sekretariátu predsedu, neskôr ako vedúca Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky a súdna poradkyňa.
Od roku 2001 až do vymenovania za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky pôsobila ako komerčná právnička a advokátka.

Popri pracovnom zaradení pôsobila ako pedagóg právnych disciplín na Fakulte špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity a Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Pravidelne a aktívne sa zúčastňovala a doposiaľ zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách.

Je spoluautorkou Komentára k Ústave Slovenskej republiky z roku 1997 a Komentára k Ústave Slovenskej republiky z roku 2012, publikácie Rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky z roku 1993 – 1997 a viacerých odborných článkov a prednášok.

Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 16. februára 2007.

Publikačná činnosť - výber
Publikačná činnosť evidovaná v knižnici Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 14. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 2. 2019