Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Obdobie Dokument
Voľba 1993
nepriama voľba prezidenta Slovenskej republiky
1. kolo: 26. januára 1993
2. kolo: 15. februára1993
Ústavný súd Slovenskej republiky disponuje právomocou rozhodovať o sťažnostiach vo veci voľby prezidenta Slovenskej republiky až od roku 1999.
Voľba 1999
1. kolo: 15. mája 1999
2. kolo: 29. mája 1999
Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky doručené žiadne sťažnosti.
Voľba 2004
1. kolo: 3. apríla 2004
2. kolo: 17. apríla 2004
Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s voľbami prezidenta Slovenskej republiky doručené žiadne sťažnosti.
Voľba 2009
1. kolo: 21. marca 2009
2. kolo: 4. apríla 2009
File icon Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Voľba 2014
1. kolo: 15. marca 2014
2. kolo: 29. marca 2014
File icon Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Poznámka

Do roku 1999 sa v Slovenskej republike konala nepriama voľba prezidenta podľa čl. 101 ods. 2 a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Priama voľba prezidenta Slovenskej republiky bola zavedená zákonom č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť 19. marca 1999. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodovať o sťažnostiach vo veci voľby prezidenta Slovenskej republiky bola zavedená zákonom č. 97/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z. (pozri § 63d).

Dátum vytvorenia: 27. 7. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 2. 2016