Voľby do Európskeho parlamentu

(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do Európskeho parlamentu podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Obdobie Dokument
Voľby 2004
konané 13.6. 2004
Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti
s voľbami do Európskeho parlamentu doručené žiadne podania.
Voľby 2009
konané 6. 6. 2009
File icon Voľby do Európského parlamentu
Voľby 2014
konané 24. 5. 2014
File icon Voľby do Európského parlamentu
Poznámka
Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie 1. mája 2004, právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodovať o sťažnostiach pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do Európskeho parlamentu bola zavedená zákonom č. 324/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
Dátum vytvorenia: 27. 7. 2015
Dátum aktualizácie: 19. 2. 2019