Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Obdobie Dokument
Voľby 1994
30. septembra a 1. októbra 1994
File icon Parlamentné voľby
Voľby 1998
25. a 26. septembra 1998
File icon Parlamentné voľby
Voľby 2002
20. a 21. septembra 2002
File icon Parlamentné voľby
Voľby 2006
17. júna 2006
File icon Parlamentné voľby
Voľby 2010
12. júna 2010
Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky doručené žiadne podania.
Voľby 2012
10. marca 2012
File icon Parlamentné voľby
Voľby 2016
5. marca 2016
Ústavnému súdu Slovenskej republiky neboli v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky doručené žiadne podania.

Poznámka

Ústava Slovenskej republiky nadobudla účinnosť 1. októbra 1992 a prvé voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali v dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky na preskúmanie ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 59 zákona o ústavnom súde mohla byť preto uplatnená až po uvedených voľbách.

Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 7. 12. 2016