Voľby do orgánov samosprávych krajov

(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávych krajov – zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja – podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Obdobie Dokument
Voľby 2001
konané 1. decembra 2001
File icon Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby 2005
konané 26. novembra 2005
File icon Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby 2009
konané 14. novembra 2009
File icon Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Voľby 2013
konané 9. novembra 2013
File icon Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby 2017
konané 4. novembra 2017

File icon Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 3. 2019