Voľby do orgánov samosprávy obcí

(sťažnosti pre neústavnosť a nezákonnosť volieb do orgánov samosprávy obcí podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Obdobie Dokument
Voľby 1994
konané 18. a 19. novembra 1994
File icon Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby 1998
konané 18. a 19. decembra 1998
File icon Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby 2002
konané 6. a 7. decembra 2002
File icon Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby 2006
konané 2. decembra 2006
File icon Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby 2010
konané 27. novembra 2010
File icon Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby 2014
konané 15. novembra 2014
File icon Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby 2018
konané 10. novembra 2018
File icon Voľby do orgánov samosprávy obcí
Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 3. 2019