Vybrané organizácie zamerané na médiá

 

Tlačová rada Slovenskej republiky
www.trsr.sk

Slovenský syndikát novinárov
www.ssn.sk

Európska federácia novinárov
www.europeanjournalists.org

Medzinárodná federácia novinárov
www.ifj.org

Asociácia európskych novinárov
www.aej.org

Medzinárodná tlačová asociácia
www.ipf-fip.org

Dátum vytvorenia: 23. 5. 2019
Dátum aktualizácie: 23. 5. 2019