PROGRAM
Medzinárodný seminár

"Ústavné súdnictvo v krajinách V4"

Košice

3. apríl 2008

9:00 otvorenie seminára
9:15 - 10:15 BLOK 1
 

Ústavný súd Slovenskej republiky - nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti

(Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky)

 

Úvodné slovo

(Gianni Buquicchio, tajomník Benátskej komisie)

 

Niekoľko poznámok k úlohe českého ústavného súdnictva pri ochrane ústavou zaručených práv a slobôd

(Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky

10:15 - 10:45 Prestávka na kávu
10:45 - 12:00 BLOK 2
 

Úloha ústavných súdov v procese právnej premeny: predchádzajúce a súčasné výzvy

(Péter Paczolay, predseda Ústavného súdu Maďarska)

 

Vybrané ústavné princípy v rozhodovacej praxi poľského ústavného súdu

(Marian Grzybowski, sudca Ústavného súdu Poľskej republiky)

 

Ústavný súd - vrcholný orgán ochrany ústavnosti, ľudských práv a slobôd

(Milan Čič, prvý predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky)

12:00 Obed

 

            Slávnostný ceremoniál  - Štátne divadlo Košice

14:00          Slávnostné príhovory
 

Pavol Paška

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

 

Jean Paul-Costa

predseda Európskeho súdu pre ľudské práva

 

Gianni Buquicchio

tajomník Benátskej komisie

 

Milan Čič

prvý predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Ivetta Macejková

predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky)

15:15 Inaugurácia poštovej známky pri príležitosti 15. výročia Ústavného súdu Slovenskej republily
15:30 Prestávka, občerstvenie
16:00 Divadelné predstavenie Barbier zo Sevilly
18:00 Slávnostná recepcia v Štátnom divadle Košice

 

Dátum vytvorenia: 25. 4. 2018
Dátum aktualizácie: 25. 6. 2018