Medzinárodná konferencia

„Postavenie ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu"
pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Košice
9. apríl 2013

Pozn.: Príspevky neprešli jazykovou úpravou.


                               Príspevky
Ivetta Macejková
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Gianni Buquicchio
predseda Benátskej komisie
Pavel Rychetský
predseda Ústavného súdu Českej republiky

Péter Paczolay
predseda Ústavného súdu Maďarska

Anatolii Holovin
predseda Ústavného súdu Ukrajiny

Brigitte Bierlein
podpredsedníčka Ústavného súdneho dvora Rakúska

Augustin Zegrean
predseda Ústavného súdu Rumunska

Nikolay Bondar
sudca Ústavného súdu Ruskej federácie

Sona Salmanova
podpredsedníčka Ústavného súdu Azerbajdžanskej republiky

Eduard Bárány
bývalý podpredseda Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Daniel Šváby
sudca Súdneho dvora Európskej únie
a bývalý sudca Ústavného súdu
Slovenskej republiky

Ján Šikuta
sudca Európskeho súdu pre ľudské práva

Marica Pirošíková
zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred ESĽP

Ján Drgonec
bývalý sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Jozef Suchoža
Právnická fakulta Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach

Dátum vytvorenia: 15. 7. 2015
Dátum aktualizácie: 15. 7. 2015