Ústavný súd Slovenskej republiky si v týchto dňoch pripomína 25. výročie svojho vzniku. Oslavy tejto výnimočnej udalosti vyvrcholia 11. a 12. apríla 2018 na medzinárodnej vedeckej konferencii a na slávnostnom predstavení v Štátnom divadle Košice.

 
Dátum vytvorenia: 10. 4. 2018
Dátum aktualizácie: 14. 5. 2018

Zoznam hostí osláv 25. výročia vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Zahraniční hostia

KOEN LENAERTS – predseda Súdneho dvora Európskej únie
GIANNI BUQUICCHIO – predseda Benátskej komisie
PAVEL RYCHETSKÝ – predseda Ústavného súdu Českej republiky
TAMÁS SULYOK – predseda Ústavného súdu Maďarska
STANISLAV SHEVCHUK – predseda Ústavného súdu Ukrajiny
DRAGOLJUB DRAŠKOVIĆ – predseda Ústavného súdu Čiernej Hory
NIKOLA IVANOVSKI – predseda Ústavného súdu Macedónska
VITORE TUSHA- sudkyňa Ústavného súdu Albánska
ALTINA XHOXHAJ – sudkyňa Ústavného súdu Albánska
MILORAD GOGIĆ – sudca Ústavného súdu Čiernej Hory
MIODRAG ILIČKOVIĆ – sudca Ústavného súdu Čiernej Hory
BRANKO BRKIĆ – sudca Ústavného súdu Chorvátska
ANDREJ ABRAMOVIĆ – sudca Ústavného súdu Chorvátska
RAJKO MLINARIĆ – sudca Ústavného súdu Chorvátska
VLADIMIR STOJANOVSKI – sudca Ústavného súdu Macedónska
ATTILA HORVÁTH – sudca Ústavného súdu Maďarska
JUSTYN PISKORSKI – sudca Ústavného súdu Poľska
GADIS GADZHIEV – sudca Ústavného súdu Ruska
VASYL LEMAK – sudca Ústavného súdu Ukrajiny
JOVAN ĆIRIĆ – sudca Ústavného súdu Srbska
BRATISLAV ĐOKIĆ – sudca Ústavného súdu Srbska
WOLFGANG BRANDSTETTER – sudca Ústavného súdu Rakúska
BOTOND BITSKEY – kancelár Ústavného súdu Maďarska

Domáci hostia

IVAN GAŠPAROVIČ – emeritný prezident Slovenskej republiky
RUDOLF SCHUSTER – emeritný prezident Slovenskej republiky
DANIELA ŠVECOVÁ – predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
LENKA PRAŽENKOVÁ – predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
VIERA TOMANOVÁ – Komisárka pre deti
RÓBERT MADEJ – predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR
DANIELA LENGYELOVÁ –  riaditeľka úradu Komisára pre deti
JURAJ SCHWARCZ – sudca Súdneho dvora Európskej únie
PETER MELICHER – sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
MÁRIA BUJŇÁKOVÁ – prorektorka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
GABRIELA DOBROVIČOVÁ – dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
JÁN AUXT – emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, súčasný sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
JURAJ BABJAK – emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, súčasný sudca a predseda senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici
DANIEL ŠVÁBY – emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, súčasný sudca Súdneho dvora Európskej únie
PETER KOROMHÁZ – krajský prokurátor Krajskej prokuratúry Košice
TOMÁŠ BOREC – predseda Slovenskej advokátskej komory       
JARMILA URBANCOVÁ – podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
ĽUBOŠ SÁDOVSKÝ – predseda Krajského súdu Bratislava
MIROSLAV MANĎÁK – predseda Krajského súdu Trenčín
JÁN VANKO – predseda Krajského súdu Nitra
ANNA KOVAĽOVÁ – predsedníčka Krajského súdu Prešov
EVA KYSEĽOVÁ – predsedníčka Krajského súdu Žilina
ANTON JAČEK – predseda Krajského súdu Trnava
ANNA DANIELČÁKOVÁ – emeritná sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
MARTIN PETRUŠKO – námestník primátora poverený výkonom funkcie primátora mesta Košice
RASTISLAV TRNKA – predseda Košického samosprávneho kraja
JOZEF DVONČ – podpredseda Združenie miest a obcí Slovenska

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ivetta Macejková – predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
Milan Ľalík – podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky
Jana Baricová – sudkyňa  Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ľudmila Gajdošíková – sudkyňa  Ústavného súdu Slovenskej republiky
Jana Laššáková – sudkyňa  Ústavného súdu Slovenskej republiky
Marianna Mochnáčová – sudkyňa  Ústavného súdu Slovenskej republiky
Peter Brňák – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Miroslav Duriš – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Sergej Kohut – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Mojmír Mamojka – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Lajos Mészáros – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Ladislav Orosz – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
Rudolf Tkáčik – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dátum vytvorenia: 10. 4. 2018
Dátum aktualizácie: 11. 4. 2018