Späť

Benátska komisia prijala „Stanovisko k novele zákona o Ústavnom tribunáli Poľskej republiky z 25. júna 2015“ a „Deklaráciu Benátskej komisie o neprimeraných zásahoch do činnosti ústavných súdov v jej členských krajinách“

Popis tlačovej správy: Benátska komisia prijala „Stanovisko k novele zákona o Ústavnom tribunáli Poľskej republiky z 25. júna 2015“ a „Deklaráciu Benátskej komisie o neprimeraných zásahoch do činnosti ústavných súdov v jej členských krajinách“ (tlačová informácia č. 14/2016)
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 18. 03. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 18. 3. 2016
Dátum aktualizácie: 3. 1. 2020