Späť

Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je prípustné podľa § 420 CSP, ako aj podľa § 421 CSP

Popis tlačovej správy: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých je prípustné podľa § 420 CSP, ako aj podľa § 421 CSP (tlačová správa č. 69/2022)
Skupina tlačovej správy: Senátna
Dátum vydania: 25. 11. 2022
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 25. 11. 2022
Dátum aktualizácie: 25. 11. 2022