Späť

Kancelária Ústavného súdu SR podpísala zmluvy na dodávku integrovaného informačného systému pre Ústavný súd SR so spoločnosťou Datalan

Popis tlačovej správy: Kancelária Ústavného súdu SR podpísala dve zmluvy na dodávku integrovaného informačného systému Ústavného súdu SR a zabezpečenie digitalizácie objektov Kancelárie Ústavného súdu SR a jednu zmluvu na zabezpečenie udržateľnosti projektov na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní so spoločnosťou Datalan, a.s. (tlačová informácia č. 89/2013).
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 28. 10. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 3. 1. 2020