Späť

Kancelária Ústavného súdu SR realizuje projekt „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“

Popis tlačovej správy: Kancelária Ústavného súdu SR podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), získala prostriedky vo výške 3 499 815, 40 € na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (tlačová informácia č. 46/2012).
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 21. 09. 2012
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 3. 1. 2020