Späť

Kancelária Ústavného súdu SR úspešne ukončila projekt „Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky“

Popis tlačovej správy: Kancelária Ústavného súdu SR úspešne ukončila projekt „Digitalizácia objektov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (tlačová informácia č. 44/2015)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 14. 07. 2015
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 4. 2016