Späť

Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Budovanie odborných kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky“

Popis tlačovej správy: Kancelária Ústavného súdu SR získala nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Budovanie odborných kapacít Ústavného súdu Slovenskej republiky“ (tlačová informácia č. 50/2014)
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 26. 06. 2014
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 18. 4. 2016