Späť

Nález Ústavného súdu SR vo veci III. ÚS 300/07

Popis tlačovej správy: Nález Ústavného súdu SR vo veci III. ÚS 300/07 Hlavné mesto Bratislava mohlo so spoločnosťou ASTER uzavrieť zmluvu o odťahovej službe
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 06. 03. 2008
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 12. 8. 2016
Dátum aktualizácie: 3. 1. 2020