Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 11. septembra 2013 rozhodol v súvislosti s rozhodovaním vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2013 o námietke predpojatosti viacerých sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 27 a 28 zákona o ústavnom súde uznesením takto (tlačová informácia č. 71/2013):
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 11. 09. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015