Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením podpredsedu Milana Ľalíka na neverejnom zasadnutí pléna 6. novembra 2013 prijal na ďalšie konanie návrh Krajského súdu v Nitre na vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s Ústavou SR (tlačová informácia č. 93/2013).
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 06. 11. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015