Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Plénum Ústavného súdu SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej dnes zamietlo návrh JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu SR, na obnovu konania vo veci disciplinárneho konania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 92/2011 (tlačová informácia č. 90/2013).
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 29. 10. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015