Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej odmietol návrh na začatie konania o súlade zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a vyslovil nesúlad niektorých ustanovení zákona o elektronických komunikáciách (tlačová informácia č. 25/2015)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 29. 04. 2015
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 9. 8. 2016