Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 29. júna 2016 prijal na ďalšie konanie návrh na posúdenie súladu ustanovenia zákona o pobyte cudzincov s Ústavou SR (tlačová informácia č. 39/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 29. 06. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 6. 2016
Dátum aktualizácie: 29. 6. 2016