Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej prijal na ďalšie konanie návrh na začatie konania o súlade zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a návrh na začatie konania o súlade zákona o hazardných hrách (tlačová informácia č. 17/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 06. 04. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 6. 4. 2016
Dátum aktualizácie: 9. 8. 2016