Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna 8. júna 2016 rozhodol o zákone o starobnom dôchodkovom sporení a prijal na ďalšie konanie návrh na posúdenie súladu zákona o autoškolách s Ústavou SR (tlačová informácia č. 33/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 08. 06. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 8. 6. 2016
Dátum aktualizácie: 8. 6. 2016