Späť

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej v časti prijal na ďalšie konanie návrh na posúdenie súladu zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlačová informácia č. 9/2016)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 02. 03. 2016
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 2. 3. 2016
Dátum aktualizácie: 9. 8. 2016