Späť

O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. bude rozhodovať senát v novom zložení

Popis tlačovej správy: O sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorou namietal porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám a ďalších práv postupom prezidenta Slovenskej republiky súvisiacim s jeho vymenovaním do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky bude rozhodovať senát v novom zložení (tlačová informácia č. 77/2012).
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 19. 12. 2012
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 3. 1. 2020