Späť

Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR - I. polrok 2012

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2012 svojou rozhodovacou činnosťou potvrdil kvantitatívne rastúci a kvalitatívne stabilizujúci sa trend. Rozhodovaciu činnosť zabezpečoval plný počet sudcov podľa schváleného Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky na rok 2012. Ústavný súd rozhodoval v pléne a štyroch senátoch (tlačová informácia č. 45/2012).
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 20. 09. 2012
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015