Späť

Ochrana ústavnosti a Ústavy SR v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR v roku 2012

Popis tlačovej správy: Ústavný súd SR v roku 2012 svojou rozhodovacou činnosťou potvrdil kvantitatívne rastúci a kvalitatívne stabilizujúci sa trend. Ústavný súd v roku 2012 vybavil 13 986 podaní (tlačová informácia č. 31/2013).
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 22. 03. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015