Späť

Predsedníčka Ústavného súdu SR sa zúčastní na 94. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie

Popis tlačovej správy: Členovia Benátskej komisie sa oboznámia s doplňujúcimi správami k predchádzajúcim stanoviskám Benátskej komisie - stanovisko k návrhu zákona pozmeňujúceho zákon o súdnictve a právnom postavení sudcov a iné právne predpisy Ukrajiny, návrh správy o vzťahu medzi politickou a trestnou ministerskou zodpovednosťou (tlačová informácia č. 24/2013).
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 07. 03. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015