Späť

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2021 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na preskúmanie súladu predmetu referenda s Ústavou Slovenskej republiky

Popis tlačovej správy: Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 7/2021 o návrhu prezidentky Slovenskej republiky na preskúmanie súladu predmetu referenda s Ústavou Slovenskej republiky (tlačová správa č. 30/2021)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 09. 07. 2021
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 9. 7. 2021
Dátum aktualizácie: 9. 7. 2021