Späť

Štatistické prehľady v oblasti zbytočných prieťahov a priznaných finančných zadosťučinení v rokoch 2002 - 2009 (tlačová informácia č. 08/2010).

Popis tlačovej správy: Štatistické prehľady v oblasti zbytočných prieťahov a priznaných finančných zadosťučinení v rokoch 2002 - 2009 (tlačová informácia č. 08/2010).
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 17. 03. 2010
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 3. 2018