Späť

Ústavnému súdu SR bolo doručených 10 352 doplnení sťažností od jedinej právnickej osoby

Popis tlačovej správy: Ústavnému súdu SR bolo od 1. januára 2013 doručených 9 688 sťažností od jedinej právnickej osoby spoločnosti P., s. r. o. V priebehu mesiaca február spomínaná právnická osoba podala ďalších 337 sťažností. Dňa 26. februára 2013 bolo Ústavnému súdu SR od tej istej právnickej osoby doručených 10 352 doplnení jej predchádzajúcich sťažností (tlačová informácia č. 22/2013).
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 28. 02. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015