Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 11. januára 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2023

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 11. januára 2023 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 1/2023 (tlačová správa č. 3/2023)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 11. 01. 2023
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 11. 1. 2023
Dátum aktualizácie: 12. 1. 2023