Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 22. apríla 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2020 rozhodol

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 22. apríla 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2020 rozhodol (tlačová správa č. 19/2020)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 22. 04. 2020
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 22. 4. 2020
Dátum aktualizácie: 22. 4. 2020