Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 29. októbra 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 26/2020 rozhodol

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 29. októbra 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 26/2020 rozhodol (tlačová správa č. 50/2020)
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 29. 10. 2020
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2020
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2020