Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn PL. ÚS 3/09 (tlačová informácia č. 09/2010).

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej na verejnom ústnom pojednávaní pléna 31. marca 2010 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn PL. ÚS 3/09 (tlačová informácia č. 09/2010).
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 31. 03. 2010
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 3. 2018