Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o porušení práv sťažovateľa, ktorý bol 63 dní nezákonne zaistený a už 5 rokov sa domáha náhrady nemajetkovej ujmy

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol o porušení práv sťažovateľa, ktorý bol 63 dní nezákonne zaistený a už 5 rokov sa domáha náhrady nemajetkovej ujmy (tlačová správa č. 71/2022)
Skupina tlačovej správy: Senátna
Dátum vydania: 02. 12. 2022
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 2. 12. 2022
Dátum aktualizácie: 2. 12. 2022