Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech sťažovateľa, ktorý namietal porušenie práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života – od detí bol izolovaný 13 rokov

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol v prospech sťažovateľa, ktorý namietal porušenie práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života – od detí bol izolovaný 13 rokov (tlačová správa č. 35/2022)
Skupina tlačovej správy: Senátna
Dátum vydania: 12. 07. 2022
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 12. 7. 2022
Dátum aktualizácie: 12. 7. 2022