Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky stručne informuje o dôvodoch rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 13/2020

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky stručne informuje o dôvodoch rozhodnutia vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 13/2020 (tlačová správa č. 22/2020)
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 13. 05. 2020
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 13. 5. 2020
Dátum aktualizácie: 14. 5. 2020