Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2013 vybavil 5 734 podaní

Popis tlačovej správy: Takmer všetky sledované štatistické ukazovatele boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie. Rozhodovaciu činnosť zabezpečoval plný počet sudcov podľa schváleného Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky (tlačová informácia č. 66/2013).
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 03. 09. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015