Späť

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika na neverejnom zasadnutí senátu 4. mája 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 18/2010).

Popis tlačovej správy: Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika na neverejnom zasadnutí senátu 4. mája 2010 rozhodol (tlačová informácia č. 18/2010).
Skupina tlačovej správy: Plenárna
Dátum vydania: 05. 05. 2010
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 23. 3. 2018