Späť

Ústavný súd SR konštatoval v I. poroku 2012 porušenie práva na osobnú slobodu v 4 nálezoch

Popis tlačovej správy: Porušenia práv podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky alebo čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa dopustili: Krajský súd v Bratislave (dvakrát), Krajský súd v Trnave a Krajský súd v Banskej Bystrici (tlačová informácia č. 50/2012).
Skupina tlačovej správy: K udalosti
Dátum vydania: 08. 10. 2012
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 3. 1. 2020