Späť

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci február 2014 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 17 200 €

Popis tlačovej správy: Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2014 (tlačová informácia č. 18/2014):
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 04. 03. 2014
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015