Späť

Ústavný súd SR priznal sťažovateľom v decembri 2012 primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 60 750 €

Popis tlačovej správy: Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2012 (tlačová informácia č. 3/2013)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 15. 01. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015