Späť

Ústavný súd SR v mesiaci február 2014 rozhodol nálezom o zrušení 3 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

Popis tlačovej správy: Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2014 (tlačová informácia č. 17/2014)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 04. 03. 2014
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015