Späť

Ústavný súd SR v mesiaci október 2013 rozhodol nálezom o porušení základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky v 6 prípadoch.

Popis tlačovej správy: Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu SR o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – október 2013 (tlačová informácia č. 94/2013)
Skupina tlačovej správy: Iná
Dátum vydania: 12. 11. 2013
Tlačová správa: Stiahnuť dokument
Dátum vytvorenia: 29. 10. 2015
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2015